Aslan Panjur Kepenk Al?minyum Sanayi

Sekt?rde 13. Y?l G?ven Konfor Estetik

2003 y?l?ndan beri panjur kepenk, al?minyum sekt?rlerinde alan?nda en iyi personeliyle en kaliteli ?r?nlerini kullanarak s?rekli m??teri memnuniyetini benimseyen hizmet anlay???yla gururla hizmet vermektedir. Kuruldu?u ilk g?nden beri Ankara?n?n bir numaral? ?reticisi olmu?tur.

En iyi malzeme , en m?kemmel uygulama ve %100 m??teri memnuniyetine y?nelik sat?? sonras? hizmetlerin b?t?n?nden olu?an kalite anlay???m?z? yap? sekt?r?nde ?ok geni? bir ?r?n yelpazesinde s?rd?r?lmektedir.

S?Z DE?ERL? M??TER?LER?NE KAL?TEL? H?ZMET VERMEKTEN GRUR DUYAR.
?B?Z DAHA ?Y?S?N? YAPANA KADAR EN ?Y?S? BU?

 • M??terilerimizin zaman?na ve haklar?na sayg? duymak.
 • Kaliteli hizmet sunmak.
 • Zaman?nda hizmet sunmak.
 • Yap?lan i?in arkas?nda durmak.
 • Y?ksek standartl? hizmet vererek m??teri memnuniyetini en ?st seviyede tutmak
 • K??? VE KURUMLARIN OTOMASYON SEKT?R?NDE ?HT?YA? DUYDU?U T?M B?G?LER? TEKN?K DETAYLARI SUNARAK VE UYGULAYARAK HIZLA GEL??EN G?VEN?L?R B?R F?RMA OLMAKTIR.

 • Sekt?r?m?zle ilgili teknolojik geli?meleri takip ederek ?retim ve hizmetlerimizde en geli?mi? teknikleri kullanmak,
 • ?zg?ven i?in ?al??an herkesin ?evre bilincinin artt?r?lmas?,
 • Uluslararas? standartlara uygun uygulama yapmak ve s?reklili?ini sa?lamak,
 • ?al??mala alanlar?ndaki i? sa?l??? ve g?venli?i kurallar?na uyarak, bilin?i personel ?al??mas? uygulamak.
 • ?r?n ve hizmet kalitesi
 • M??teri g?venli?i
 • Personel memnuniyeti
 • ??z?m odakl? hizmet
 • G?venilirlik
 • 13
  18
  7452
  1954

  Bizi Aray?n !

  Teklif/Uygulama/Servis/Ar?za ihtiya?lar?n?z da Bize Ula??n!

  Otomatik Kapı Ankara

  hidrolik tork anahtarı

  metal Etiket

  seksiyonel kapı

  Mamak Akü

  truck spare parts

  ankara ceza avukatı

  ankara şehirlerarası nakliye

  bmw yedek parça

  ankara boşanma avukatı

  şahin ilgi